პროდუქცია / Sage Oil

Sage Oil

ფასი: 19.10 ლარი

Pure Oil

20ml

Indications:
Sage Oil is effective against gas spasm and sweating. It can be used with great effect on a variety of problems, as long as percentages are used. It is great for relieving grief and quickening the senses, while stimulating the lymphatic system and helping with female problems such as sterility and menopause problems and on the it not only helps healing but also to reduce pore size

Usage:
For outward applications, it can be applied on skin by massaging and spreading. It can be used 3-5 drops adding to a cup of water.  Overdose is destructive

 

შეკვეთა

Indications

Sage Oil is effective against gas spasm and sweating. It can be used with great effect on a variety of problems, as long as percentages are used. It is great for relieving grief and quickening the senses, while stimulating the lymphatic system and helping with female problems such as sterility and menopause problems and on the it not only helps healing but also to reduce pore size

Usage

For outward applications, it can be applied on skin by massaging and spreading. It can be used 3-5 drops adding to a cup of water. Overdose is destructive

Attention

Keep out of the sight and reach of children Store in 15-30C, away from light Avoid contact with eyes In occurrence of skin hypersensitivity, stop taking the product and consult with your doctor or pharmacist

უკან
პროდუქცია / სალბის ზეთი

სალბის ზეთი

ფასი: 19.10 ლარი

ნატურალური ზეთი

20მლ

ჩვევებები:
სალბის ზეთი არის ეფექტური აირებით გამოწვეული სპაზმისა და ოფლიანობის საწინააღმდეგოდ. მისი გამოყენება შეიძლება იყოს ეფექტური სხვადასხვა პრომლემებზე,  რადგან დაბალი პროცენტული წილით გამოიყენება.ის საუკეთესოა ტკივილის შემსუბუქებისათვის და ლიმფური სისტემის სტიმულირებით აჩქარებს ამ შეგრძნებას. ამსუბუქებს ქალურ პრობლემებს, როგორიცაა სტერილობა და მენოპაუზა. კანზე არამარტო ეხმარება ჭრილობის შეხორცებას არამედ ამცირებს ფორებსაც


გამოყენება:
გარეგანი აპლიკაციისთვის ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას კანზე მასაჟის საშუალებით განაწილებით. შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთ ჭიქა წყალზე  3-5 წვეთის დამატებით.  გადაჭარბებული დოზა არის დესტრუქციული.

 

შეკვეთა

ჩვენებები

სალბის ზეთი არის ეფექტური აირებით გამოწვეული სპაზმისა და ოფლიანობის საწინააღმდეგოდ. მისი გამოყენება შეიძლება იყოს ეფექტური სხვადასხვა პრომლემებზე, რადგან დაბალი პროცენტული წილით გამოიყენება. ის საუკეთესოა ტკივილის შემსუბუქებისათვის და ლიმფური სისტემის სტიმულირებით აჩქარებს ამ შეგრძნებას. ამსუბუქებს ქალურ პრობლემებს, როგორიცაა სტერილობა და მენოპაუზა. კანზე არამარტო ეხმარება ჭრილობის შეხორცებას არამედ ამცირებს ფორებსაც

გამოყენება

გარეგანი აპლიკაციისთვის ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას კანზე მასაჟის საშუალებით განაწილებით. შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთ ჭიქა წყალზე 3-5 წვეთის დამატებით. გადაჭარბებული დოზა არის დესტრუქციული

ყურადღება

შეინახეთ ბავშვების მხედველობის არეს მოცილებულ და მიუწვდომელ ადგილას შეინახეთ 15-30C ტემპერატურზე, სინათლისაგან მოშორებულ ადგილას მოერიდეთ თვალის არეში მოხვედრას კანის ჰიპერმგრძნობელობის შემთხვევაში შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება და კონსულტაციისთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს

უკან
პროდუქცია / Mustard Seed Oil

Mustard Seed Oil

ფასი: 10.21 ლარი

Pure Oil

50ml

Indications:
The product contains appetizing properties. Used as massage oil in case of rheumatism and arthritis.  As it burns the skin, the product cannot be used without co-administration. It should be mixed with sesame oil

Usage:
For internal use; mix 2-3 drops from product in a cup of water. For external use; massage your body with the product

 

შეკვეთა

Indications

The product contains appetizing properties. Used as massage oil in case of rheumatism and arthritis. As it burns the skin, the product cannot be used without co-administration. It should be mixed with sesame oil

Usage

For internal use; mix 2-3 drops from product in a cup of water. For external use; massage your body with the product

Attention

Keep out of the sight and reach of children Store in 15-30C, away from light Avoid contact with eyes In occurrence of skin hypersensitivity, stop taking the product and consult with your doctor or pharmacist

უკან
პროდუქცია / მდოგვის თესლის ზეთი

მდოგვის თესლის ზეთი

ფასი: 10.21 ლარი

ნატურალური ზეთი

50მლ

ჩვევებები:
ამ პროდუქტს აქვს მადისმომგვრელი თვისებები. რევმატიზმებისა და ართრიტების შემთხვევაში იყენებენ, როგორც სამასაჟე ზეთს. რადგანაც, ის წვავს კანს არ შეიძლება მისი გამოყენება  შერევის გარეშე. მას უნდა შეურიოთ სეზამის ზეთი


გამოყენება:
შინაგანი გამოყენებისთვის: 2-3 წვეთი ჩაამატეთ ერთ ჭიქა წყალში. გარეგანი გამოყენებისათვის: დაიმასაჟეთ სხეული ამ პროდუქტით

 

შეკვეთა

ჩვენებები

ამ პროდუქტს აქვს მადისმომგვრელი თვისებები. რევმატიზმებისა და ართრიტების შემთხვევაში იყენებენ, როგორც სამასაჟე ზეთს. რადგანაც, ის წვავს კანს არ შეიძლება მისი გამოყენება შერევის გარეშე. მას უნდა შეურიოთ სეზამის ზეთი

გამოყენება

შინაგანი გამოყენებისთვის: 2-3 წვეთი ჩაამატეთ ერთ ჭიქა წყალში. გარეგანი გამოყენებისათვის: დაიმასაჟეთ სხეული ამ პროდუქტით

ყურადღება

შეინახეთ ბავშვების მხედველობის არეს მოცილებულ და მიუწვდომელ ადგილას შეინახეთ 15-30C ტემპერატურზე, სინათლისაგან მოშორებულ ადგილას მოერიდეთ თვალის არეში მოხვედრას კანის ჰიპერმგრძნობელობის შემთხვევაში შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება და კონსულტაციისთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს

უკან